เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการกับอันดามันแท็กซี่

คนขับรถ และ ได้รับใบอนุญาต ตามกฎหมายไทย
- ผ่านการฝึกอบรมการขับรถ
- คนขับรถสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- ได้รับใบอนุญาตขับรถเพื่อการพาณิชย์ตามกฎหมายไทย
- ขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
- มีความเป็นมิตรกับลูกค้า , คอยช่วยเหลือ และอดกลั้น

การจองรถด่วนทันที
Please Call : +66 97 005 4735

การเปลี่ยนแปลง และ การยกเลิกการจอง
หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการจอง ให้ส่งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ ส่ง email ให้ Admin team : andamantaxis@gmail.com

การร้องขอกรณีพิเศษ
หากลูกค้ามีการร้องขอกรณีพิเศษโปรดแจ้งเราให้ทราบทันที และ เราจะส่งคำร้องดังกล่าวให้กับ ผู้ดูแลทันที เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า แต่หากไม่สามารถยืนยันว่าจะได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอดังกล่าว

การยกเลิกการจอง
- ลูกค้าสามารถยกเลิกได้ก่อนการเดินทาง 5 วันนับจากวันที่และเวลาเดินทาง และจะคืนเงินให้ทั้งจำนวน
- กรณีลูกค้าขอยกเลิกการจองภายในวันและเวลาที่เดินทางจะไม่คืนเงินทุกกรณี

ความรับผิดชอบของเรา
1. เราคือตัวแทนการจอง ความรับผิดของเราจำกัดเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของเราเท่านั้น โดยส่งข้อมูลการจองไปยังซัพพลายเออร์ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่บังคับใช้กับข้อกำหนดในการจองของลูกค้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย การเสียชีวิต หรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งรวมไปถึงความเสียหายหรือการโจรกรรมกระเป๋าหรือของส่วนตัวของลูกค้า โดยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิต จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองประกันภัยของคุณ และเราจะยอมรับผิดกับลูกค้าเฉพาะความประมาทของเราเท่านั้น

2.ในกรณีเข้าเงื่อนไขความรับผิดชอบของเราไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม เราจะรับผิดสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าต่อการจองของลูกค้า

โปรดอ่านเงื่อนไขของเรา รูปแบบรถของเรา

ลูกค้าพูดถึงเราว่าอย่างไร อันดามันแท็กซี่

ลูกค้าพูดถึงเราว่าอย่างไร อันดามันแท็กซี่
จองรถตู้ ท่องเที่ยว

Adam / July. 2017

คนขับรถเป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นมิตรที่กำลังรอเราอยู่ที่นี่ ขอแนะนำ!

ลูกค้าพูดถึงเราว่าอย่างไร อันดามันแท็กซี่
จองรถตู้ไปสนามบิน

Luci H / Mar. 2017

ตรงเวลามีประสิทธิภาพและราคาสมเหตุสมผล คนขับรถเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับผู้จะเดินทางมาประเทศไทย

ลูกค้าพูดถึงเราว่าอย่างไร อันดามันแท็กซี่
จองรถครวบครัว

Andrew P / Mar. 2017

ทุกอย่างทำงานเหมือนที่โฆษณาและขอบคุณมากสำหรับคนขับรถสุภาพมากและเป็นประโยชน์ เขารอและกลับมาหาเราแม้เครื่องบินจะล่าช้าในการบินเป็นเวลานาน

ลูกค้าพูดถึงเราว่าอย่างไร อันดามันแท็กซี่
จองรถเก๋งไปสนามบิน

Megan D / Jan. 2017

เริ่มต้นวันหยุดที่สมบูรณ์แบบ คนขับรอตอนที่เรามาถึงและสบายใจ